Od kilku dekad, gospodarki krajów rozwiniętych – korzystają̨ z oleju palmowego. Olej palmowy, ze względu na wysoką efektywność produkcji, stał się̨ istotnym surowcem w produkcji żywności, pasz, biopaliw, chemii oraz kosmetyków.

Światowa produkcja oleju palmowego wynosi obecnie ok. 75 milionów ton rocznie. Liczba ta nieustannie rośnie i zakłada się̨ dalszy wzrost produkcji w kolejnych latach. Szacowane tempo wzrostu produkcji oleju palmowego jest związane przede wszystkim z przyrostem liczby ludności oraz z rosnącym poziomem konsumpcji oleju palmowego obserwowanym w latach ubiegłych.

Wraz ze wzrostem konsumpcji wzrasta areał ziem, na których uprawia się olejowca gwinejskiego. Plantacje zlokalizowane są głównie w Malezji i Indonezji. To właśnie stamtąd bowiem pochodzi 85% światowej produkcji surowca. W obu tych państwach bogactwa naturalne, takie jak lasy równikowe i naturalne torfowiska, są ze względów ekonomicznych stopniowo zastępowane przez uprawy palmy olejowej. Niestety niesie to za sobą poważne skutki nie tylko dla lokalnych ekosystemów. Również przekłada się to na wzrost globalnej emisji gazów cieplarnianych. Emisje gazów cieplarnianych stanowią̨ jednak problem globalny, a nie lokalny. Należy pamiętać́, że udział Indonezji czy Malezji w światowych emisjach gazów cieplarnianych jest niewielki! Głównymi emitentami są kraje wysoko uprzemysłowione, takie jak Stany Zjednoczone czy Chiny.

Dlaczego więc olej palmowy wywołuje takie zainteresowanie mediów i organizacji ekologicznych na całym świecie?

 

Powierzchnie puszcz macierzystych oraz torfowisk ulegają zmniejszeniu. Przez to, zamieszkujące tam rzadko występujące gatunki roślin i zwierząt – tracą swoje siedliska. Ponadto, często podczas prac na plantacjach nie są zachowywane podstawowe prawa pracy.

Czy możliwa jest zatem uprawa palmy olejowej w sposób mniej ekspansywny i bliższy zrównoważonemu rozwojowi? Tak! Jest możliwa i konieczna! Powstała w 2004 r. organizacja Roundtable on Sustainable Palm Oil ma na celu promocję i wykorzystanie zrównoważonego oleju palmowego! Zrównoważonego czyli pochodzącego z plantacji spełniających wymogi systemu certyfikacji RSPO.

Jak uzyskać certyfikat RSPO? Warto zgłosić się do jednostki certyfikującej!

Korzystając z tej strony zgadzasz się na używanie plików cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close