Certyfikat RSPO – podstawowe informacje

+

Istnieją dwa rodzaje certyfikacji RSPO: P&C oraz SCCS.

  1. P&C – dotyczy plantatorów i producentów
  2. SCCS – dla przetwórców (firm spożywczych, chemicznych, kosmetycznych) i firm handlowych.

W Polsce nie ma upraw olejowca gwinejskiego, zatem polskie firmy mogą certyfikować się tylko w systemie SCCS.

/

Każda firma, która stara się o zdobycie certyfikatu RSPO, musi na początku wystąpić do organizacji RSPO
o uzyskanie członkostwa.

Proces rozpatrywania aplikacji członkowskiej trwa około 6 tygodni, dlatego trzeba ją wysłać odpowiednio wcześniej – bez numeru członkowskiego certyfikat nie może zostać wydany.

Certyfikat RSPO wydawany jest na 5 lat, po których może być odnawiany.

Co roku odbywa się audyt sprawdzający. Kontroluje się to, czy firma funkcjonuje zgodnie z wymogami, które wdrożyła na początku procesu?

Proces certyfikacji polega na dostosowaniu systemu dostaw, kontroli oraz produkcji do wymogów RSPO, opisanych w „Standardzie certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO”.

Uzyskanie certyfikatu przez firmy przetwórcze i handlowe wymaga przejścia trzech podstawowych kroków:

1. Przystąpienie do organizacji RSPO.
2. Przygotowanie firmy do certyfikacji.
3. Pomyślne przejście audytu certyfikującego.

Poprawność wdrożenia weryfikowana jest przez profesjonalnego audytora akredytowanej przez RSPO jednostki certyfikacyjnej. Jeśli weryfikacja wypadnie pozytywnie, przedsiębiorca otrzymuje certyfikat.

Ostatnim, opcjonalnym krokiem po uzyskaniu certyfikatu jest podpisanie umowy licencyjnej z RSPO.  Umożliwia ona certyfikowanemu przedsiębiorcy używania logo RSPO do oznaczania produktów zawierających certyfikowany olej palmowy oraz do promowania statusu firmy jako firmy certyfikowanej we wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych.

Jak znaleźć partnera do współpracy posiadającego certyfikat RSPO?

Aktualną listę certyfikowanych firm można znaleźć w bazie danych RSPO.

 

Tyle przedsiębiorstw posiada w Polsce certyfikat RSPO!

Korzystając z tej strony zgadzasz się na używanie plików cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close