Deklaracja_PKZOP

Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego

17 czerwca 2019 r., w Warszawie, popisana została deklaracja zakładająca pierwszą w Polsce Koalicję ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP). Głównym celem powołanej do życia organizacji jest osiągnięcie poziomu 100% zrównoważonego oleju palmowego wykorzystywanego w kraju. Najpóźniej do 2023 roku!

Na liście członków PKZOP, którzy zadeklarowali podjęcie się realizacji powyższego celu są m. in. Fundacja WWF Polska, Control Union Poland, Carrefour Polska, Ferrero Polska Commercial, Jeronimo Martins Polska, LOTTE Wedel, Nestle Polska oraz Unilever Polska.

Inicjatorem powstania PKZOP była Fundacja WWF Polska, która wraz z organizacją Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) od początku roku koordynowała spotkania tzw. Polskiego Forum ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego. Te były pierwszym krokiem w kierunku realizacji celu jakim jest osiągnięcie w kraju 100% zrównoważonego oleju palmowego oraz powstania koalicji.

Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego – organizacja z misją!

Niezbędnym elementem kontynuacji wszelkich działań była potrzeba jednego, niezależnego źródła rzetelnych informacji na temat oleju palmowego w Polsce. Skutkiem tego był opublikowany w marcu przez WWF Raport pt. “Wpływ konsumpcji oleju palmowego w Polsce na globalne środowisko naturalne i analiza możliwości jego zastąpienia przez inne oleje roślinne”. Badania potwierdziły, że produktywność oleju palmowego jest jego niewątpliwym atutem. Próby całkowitego zastąpienia go olejami roślinnymi mogą mieć negatywne skutki ekonomiczne, ale przede wszystkim środowiskowe. Rozwiązanie jest jedno – zgodnie z hasłem WWF:

 

nie bojkotujmy–certyfikujmy!

 

PKZOP uznała certyfikację RSPO za najlepszą istniejącą certyfikację na rynku, która to gwarantuje zrównoważony charakter upraw i wiarygodne kryteria środowiskowe. Plantacje, którym przyznaje się certyfikat RSPO nie doprowadzają do wylesiania, a co za tym idzie do utraty siedlisk dzikich zwierząt. Standard zapewnia również poszanowanie praw ludzi zamieszkujących tereny upraw palm olejowych.

Działania koalicji zaplanowane są obecnie na rok 2020′. Do głównych jej zadań należeć będzie m. in.:

  • wspieranie podmiotów na rynku polskim w dążeniu do uzyskania nadrzędnego celu,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości na nt. oleju palmowego,
  • stworzenie platformy komunikacyjnej,
  • przetłumaczenie standardów certyfikacji RSPO na język polski.

Control Union, wśród wszystkich jednostek certyfikujących w Polsce, posiada największe doświadczenie związane z certyfikacją w systemie RSPO. W ramach działań w PKZOP jednostka jest organizatorem i patronem merytorycznym szkoleń.

Korzystając z tej strony zgadzasz się na używanie plików cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close