Od kilku dekad gospodarki krajów rozwiniętych korzystają̨ z oleju palmowego, który ze względu na wysoką efektywność́ produkcji stał się̨ istotnym surowcem w produkcji żywności, pasz, biopaliw, chemii oraz kosmetyków. Światowa produkcja oleju palmowego wynosi obecnie...