Od kilku dekad gospodarki krajów rozwiniętych korzystają̨ z oleju palmowego, który ze względu na wysoką efektywność́ produkcji stał się̨ istotnym surowcem w produkcji żywności, pasz, biopaliw, chemii oraz kosmetyków.

Światowa produkcja oleju palmowego wynosi obecnie ponad 66 milionów ton rocznie. Liczba ta wzrosła z 33,4 mln ton w roku 2015 i zakłada się̨ dalszy wzrost produkcji oleju palmowego w najbliższych latach. Szacowane tempo wzrostu produkcji oleju palmowego jest związane przede wszystkim z przyrostem liczby ludności oraz z rosnącym poziomem konsumpcji oleju palmowego obserwowanym w latach ubiegłych.

Wraz ze wzrostem konsumpcji wzrasta areał ziem na których uprawia się olejowca gwinejskiego. Plantacje zlokalizowane są głównie w Malezji i Indonezji, stamtąd bowiem pochodzi 85% światowej produkcji surowca. W obu tych państwach bogactwa naturalne takie jak lasy równikowe i naturalne torfowiska, są ze względów ekonomicznych stopniowo zastępowane przez uprawy palmy olejowej. Niestety niesie to za sobą skutki nie tylko dla lokalnych ekosystemów, ale również przekłada się na wzrost globalnej emisji gazów cieplarnianych. Emisje gazów cieplarnianych stanowią̨ jednak problem globalny, a nie lokalny. Należy pamiętać́, że udział Indonezji czy Malezji w światowych emisjach gazów cieplarnianych jest niewielki, a głównymi emitentami są kraje wysoko uprzemysłowione, takie jak Stany Zjednoczone czy Chiny.

Dlaczego więc temat oleju palmowego wywołuje takie zainteresowanie mediów czy organizacji ekologicznych na całym świecie?  Powierzchnie puszcz macierzyńskich oraz torfowisk ulegają zmniejszeniu przez co zamieszkujące tam rzadko występujące gatunki roślin i zwierząt tracą swoje siedlisko. Ponadto często podczas prac na plantacjach nie są zachowywane podstawowe prawa pracy.

Czy możliwa jest zatem uprawa palmy olejowej w sposób mniej ekspansywny i bliższy zrównoważonemu rozwojowi? Powstała w 2004 r. organizacja Roundtable on Sustainable Palm Oil ma na celu promocje i wykorzystanie zrównoważonego oleju palmowego, zrównoważonego czyli pochodzącego z plantacji spełniającej wymogi systemu certyfikacji RSPO.

Korzystając z tej strony zgadzasz się na używanie plików cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close